Onko näkö sinunkin
tärkein aistisi?

Haluaisitko tietää miten sinun näkösi todella toimii?

Perinteinen näöntarkkuuden mittaaminen paljastaa vain pienen osan näkösi toimintakyvystä. Tutkitusti hyvä toiminnallinen näkö auttaa sinua toimimaan turvallisemmin, niin työssä kuin harrastuksissakin. Näön tarkkuuden lisäksi esimerkiksi näkökentän laajuus, reaktioaika ja kontrastinäkö vaikuttavat toimintaasi muun muassa liikenteessä ja urheilussa. Nämä ja kaikki muut toiminnallisen näkökyvyn osa-alueet voit nyt testauttaa yhdellä tutkimuksella Ocusweepin avulla. Mittauksen tulokset saat raportilla selkeässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Tuloksesi tallentuvat myös Ocusweep-näkötilillesi, jonka avulla näkökykysi seuranta on jatkossa helppoa vaikkapa mobiilisti.

Näköterveyden asiantuntijat käyttävät Ocusweep-laitetta näön toimintakyvyn mittaamiseen yhä useammassa paikassa. Löydä sinua lähin tutkimuspaikka ja varaa aika Ocusweep-testiin.

 

 Toiminnallisen näön tärkeydelle on vahva ja laaja tieteellinen tuki.

”Näköaistimme avulla pystymme nopeasti tekemään tarkkoja havaintoja ympäriltämme ja toimimaan sen pohjalta – niin liikenteessä, työssä kuin arkielämässäkin. Tätä kutsutaan toiminnalliseksi näöksi, jonka ylläpitäminen –  ja parantaminen – väestössä on silmäterveydenhuollon ammattilaisten päätavoite, johon päästään näköä uhkaavien sairauksien ennalta ehkäisyllä, mahdollisimman varhaisella diagnostisoinnilla ja kustannustehokkaalla hoidolla.

Itse emme näkövikojamme useinkaan havaitse, koska aivomme ovat taitavia paikkaamaan viat – emme itse huomaa mitä meiltä jää näkemättä. Siksi toiminnallista näköä onkin tärkeää mitata. Etenkin, jos henkilöllä on silmäsairauksien riskitekijöitä tai jo todettu sairaus, jolloin näköseurannan tulisi olla tarkempaa ja tapahtua silmälääkärin ohjeiden mukaan.”

Kai Kaarniranta

Silmätautiopin professori, ylilääkäri

Kuopion yliopistollinen sairaala


”Väestön ikääntyessä ikään liittyvät silmäsairaudet yleistyvät. Esimerkiksi glaukooma, silmänpohjan ikärappeuma, ja diabeteksen silmämuutokset ovat tällaisia sairauksia, jotka hoitamattomana tai hoidon viivästyessä voivat heikentää henkilön näköön perustuvaa toimintakykyä jopa pysyvästi. Siksi sairausmuutosten varhainen diagnosointi usein vielä oireettomassa vaiheessa olisi tärkeää, samoin kuin todetun sairauden hyvä seuranta.

Silmälääkärillä on vastuu näiden sairauksien diagnosoimisesta ja hoidosta, mutta tautimuutosten seuranta onnistuu useissa tapauksissa myös etäseurantana edellyttäen seurantatutkimusten korkeaa laatua ja luotettavaa tiedonkulkua eri toimijoiden välillä.

Potilaiden etäseurannan avulla voidaan samalla vapauttaa resursseja uusien potilaiden tutkimiseen, jolloin hoitoon pääsy helposti ruuhkautuvissa silmäyksiköissä ei pääsisi viivästymään, eikä yhdenkään potilaan näkö olisi tästä syystä uhattuna.”

Nina Hautala

Professori, ylilääkäri

Oulun yliopisto, PEDEGO-tutkimusyksikkö ja MRC Oulu

OYS silmätaudit