E D F C

Näkötestitaulu tuo mieleen muistot alakouluajoilta. Monet ovat myös saattaneet koettaa arvailla silmälasireseptinsä lukuisten lukuarvojen merkitystä, siinä kuitenkaan onnistumatta.

Näöntutkimuksen yksiulotteisuus alkoi ajan myötä vaivata silmälääkäri, lääketieteen tohtori Markku Leinosta. Hän oli kiinnostunut toiminnallisesta näkökyvystä työskennellessään näkövammaisten lasten ja aikuisten parissa. Samaan aikaan, kun silmälääkärit keskittyivät hoitamaan silmäsairauksia ja optikot jatkoivat näöntutkimuksia perinteisin menetelmin, Leinonen alkoi pohtia näkökyvyn merkitystä ihmisen kaikkinaiselle hyvinvoinnille. Miksi asiaa ei oltu pohdittu aiemmin, vaikka näkökyvyn tiedettiin olevan yksi keskeisimpiä aivotoimintoja – aistivathan juuri silmät neljä viidestä aivoihin päätyvästä, ympäristöstä tekemästämme havainnosta? Perusterveydenhuollossa ei ollut välineitä kokonaisvaltaiseen näöntutkimukseen.

Markku Leinonen käsitti, kuinka tärkeää olisi ymmärtää täsmällisesti silmän liikkeitä osana ihmisen visuaalista toimintakykyä. Visuaalinen toimintakyky kun on paljon enemmän kuin kirjaimet taululla – se kertoo, kuinka hyvin pystymme liikkumaan, toimimaan ja lukemaan sekä auttaa meitä kotona, töissä ja koulussa – tai jopa pääsemään parempiin urheilusuorituksiin.

Tästä pohdinnasta alkoi muodostua Ocusweepin alkuperäinen idea.

Nyt Ocusweepin tuottama, hyvin monenlainen tieto silmän liikkeistä, näöntarkkuudesta, näkökentän laajuudesta ja reaktioajoista on jo avannut monia mahdollisuuksia kokonaisvaltaisen terveydenhuollon alueella. Testit kerryttävät tutkimustuloksia, joita voidaan tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi aivovammojen ja dementian havaitsemiseen ja seurantaan sekä kognitiivisten toimintojen tarkkailuun.

Ocusweep näkee asiat uudella tavalla.