Ocusweep-testivalikoima

Ocusweep-testien avulla saadaan tietoa koko näköjärjestelmän toiminnasta – silmän näkökyvystä aivojen näkötiedon käsittelyn tehokkuuteen ja silmänliikkeiden täsmällisyyteen.


Näöntarkkuus

Näöntarkkuuden mittauksessa selvitetään, että reitti silmänpohjaan asti on kirkas ja verkkokalvon pieni tarkan näön alue toimii.

Ocusweep-menetelmän aikarajoitetulla näöntarkkuustestillä voi mitata sekä kauko- että lähinäön nopeasti ja hyvin toistettavasti.

Näöntarkkuutta heikentävät etenkin silmän taittovirheet, silmänpohjan sairaudet ja silmän väliainesamentumat, kuten harmaakaihi. Lähinäön tarkkuutta heikentävät puuttuvat lukulasit tai lasit, jotka eivät ole ajan tasalla.

 


Kontrastinäkö

Kontrastinäkötutkimus mittaa silmän eri osien kykyä erotella eri valoisuuden asteita. Kontrastinäkökykyä tarvitaan mm. kasvojen tunnistamisessa ja hämärässä toimimiseen, jolloin valaistus on varjotonta. Silmäsairaudet, kuten kaihi, glaukooma tai diabetes voivat heikentää kontrastinäköä vaikka näöntarkkuus säilyisi hyvänä.

Ocusweep mittaa kontrastinäön juovaston avulla. Yhden juovaparin leveys vastaa yhtä astetta näkökentässä. Puuttuvat tai huonot lukulasit eivät yleensä vaikuta testitulokseen päin vastoin kuin näöntarkkuustestissä.

Tutkimusten perusteella alentunut kontrastinäkö lisää onnettomuusriskiä liikenteessä.

 


Näkökenttä

Näkökenttätutkimus mittaa, miten silmä, verkkokalvo, näköhermo sekä aivot kykenevät havaitsemaan näkökentän eri osat. Ehjä näkökenttä on hyvän toiminnallisen näkökyvyn edellytys. Puutos näkökentässä voi olla oire mm. verkkokalvosairaudesta, glaukoomasta tai aivokasvaimesta.

Ocusweep mittaa näkökenttää normaalissa huonevalaistuksessa. Valoantureiden avulla laite mukautuu vaihteleviin ososuhteisiin. Erillistä pimennettyä tutkimushuonetta ei siis tarvita. Stimuluksen kirkkautta säädetään dynaamisesti kompensoimaan muutokset ympäröivän huoneen valaistuksessa käyttäen apuna järjestelmässä olevia valoantureita.

Päätä paikallaan pitävää leukatukea ei tarvita, koska katseluetäisyyttä kontrolloidaan ultraääniantureilla ja puheopastuksella. Näkökenttää voidaan tutkia 90 astetta oikealle ja vasemmalle sekä 36 astetta ylös ja alas katseen kohdistuspisteestä. Tutkimus voidaan tehdä molemmat silmät avoinna tai yksi silmä kerrallaan.

Ocusweep SAP (Standard Automated Perimetry) –näkökenttätutkimus noudattaa samaa kansainvälistä perimetristandardia kuin muutkin yleisesti käytössä olevat näkökenttälaitteet (International Standard ISO 12866: Ophthalmic Instruments – Perimeters).


Reaktioaikakenttä

Reaktioaikakenttätutkimus mittaa näkökentän lisäksi reagointikykyäsi eri näkökentän osissa esiintyviin tapahtumiin. Näkeminen perustuu ketterään ja tarkasti ohjattuun silmien liikkeeseen. Pelkän silmän toiminnan tutkimisen sijasta reaktioaikakentällä tutkitaan koko näköjärjestelmää, joka vaatii silmien ja aivojen yhteistoimintaa.

Ocusweep RTP (Reaction Time Perimetry) testi on uusi, innovatiivinen tapa tutkia näkökenttää ja näköinformaation käsittelynopeutta. Testissä näkökentän eri kohtiin ilmestyvä kuvio pitää katsetta siirtäen tunnistaa ja vastata nappeja painaen nopeasti ja virheettömästi.

Ocusweep RTP testi jäljittelee ihmisen näköjärjestelmän perustoimintaa eli katseen suuntaamista näkökentässä havaittuun kohteeseen. Hyvä tulos testissä edellyttää hyvää tarkkaavaisuuden ja silmänliikkeiden hallintaa sekä normaalia näkökenttää. Testi on erinomainen valinta, kun tarvitaan yleiskatsaus koko näköjärjestelmän toimintaan.