Näön toimintakyky

Tarkkojen ja nopeiden näköhavaintojen edellytyksenä on riittävän laaja ja ehjä näkökenttä sekä moitteettomasti toimivat silmien liikkeet. Näön toimintakyky on silmien ja aivojen saumatonta yhteistoimintaa.

Ihmisen silmät on luotu liikkumaan. Katseemme siirtyy tahdostamme tai siitä riippumatta useita kertoja sekunnissa. Näköhavaintomme eivät kuitenkaan rajoitu vain katseemme suuntaan eli terävänäön alueelle. Aivomme saavat informaatiota koko näkökentän alueelta niiden suunnitellessa seuraavaa katseen siirtoaan.

Tarkkaavainen ihminen havainnoi ympäristöään jatkuvasti apunaan näkökenttä, terävänäön alue, silmän liike, kohteiden tunnistus ja visuaalinen päätöksenteko. Tästä yhteispelistä syntyy ihmisen havaintokenttä.

Ocusweep-järjestelmä mittaa näköjärjestelmän toimintaa käytännönläheisillä testeillä. Näön toimintakyvyn mittauksella saadaan tietoa henkilön näkökyvyn sopivuudesta erityyppisiin työtehtäviin tai tietynlaista visuaalista kyvykkyyttä vaativiin urheilusuorituksiin.

Mahdollisten silmäsairauksien varhaista toteamista varten on tärkeää, että mittaustulokset tallentuvat omalle näköterveystilille myöhempää vertailua helpottamaan.