Ensimmäinen näköraportti,

jonka kuluttajat ymmärtävät

NÄIN OCUSWEEP PARANTAA OPTIKKOLIIKKEEN KILPAILUKYKYÄ

 

TOIMINNALLISEN NÄÖN TUTKIMUS YHDISTETTYNÄ AINUTLAATUISEEN ASIAKASKOKEMUKSEEN TUOTTAA ASIAKASTYYTYVÄISYYTTÄ JA -USKOLLISUUTTA, JOTKA PUOLESTAAN JOHTAVAT KASVAVAAN JA KESTÄVÄÄN LIIKETOIMINTAAN

 

OCUSWEEP on houkutteleva uusi palvelu optikkoliikkeiden asiakkaille, koska se tarjoaa toiminnalliseen näkökykyyn liittyvää tietoa uudella kiehtovalla tavalla.

OCUSWEEP mahdollistaa ainutlaatuisen asiakaskokemuksen monipuolisten tutkimusten ja kattavien raporttien avulla.

OCUSWEEP tuo uusia innovatiivisia menetelmiä näköterveyden tutkimiseksi ja samalla kannustaa ihmisiä ymmärtämään paremmin oman todellisen näkökykynsä.

 

OCUSWEEP-MENETELMÄ

 

Tärkeimmät toiminnalliseen näkökykyyn liittyvät asiat voidaan nyt testata yhdellä kerralla OCUSWEEP-menetelmällä, selkeällä ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Testitulokset tallennetaan asiakkaan henkilökohtaiselle OCUSWEEP-tilille, jossa ao. tiedot ovat saatavilla 24/7 ja asiakkaan näkökyvyn seuranta jatkossa helpottuu oleellisesti.

 

OCUSWEEP mittaa ihmisten näköjärjestelmän toimintaa käytännöllisillä testeillä. Toiminnallisen näkökyvyn mittaaminen OCUSWEEP-menetelmän avulla antaa tietoa ihmisten näkökykyyn liittyvistä ominaisuuksista ja siitä miten he voivat hallita omaa toiminnallisuuttaan jokapäiväisessä elämässä.

 

Järjestelmä on varustettu ainutlaatuisilla ja patentoiduilla mittausalgoritmeilla, jotka takaavat testien luotettavuuden. Se yhdistää useiden erillisten mittauslaitteiden toiminnallisuuden yhdeksi laitteeksi, joka on asiakasystävällinen ja helppo käyttää.

 

NÄÖN TOIMINTAKYKY = NÄIN IHMISET OIKEASTI NÄKEVÄT MAAILMAN

 

Toiminnallisen näön tärkeyttä tukevat laaja tieteellinen tutkimus sekä vahva näyttö käytännössä

 

”Näköterveydenhuollon perimmäinen tavoite on ylläpitää ihmisten näön toimintakykyä.

Toiminnallisen näön ymmärtäminen on erityisen tärkeää, koska monet silmäsairaudet ovat piileviä ja ihmiset eivät edes ymmärrä että heillä on ongelma, koska aivot tyypillisesti kompensoivat näön menetystä ajan kuluessa.

Olen vakuuttunut siitä, että potilaat tulevat arvostamaan näkökyvyn toiminnallisuutta koskevia tietoja erittäin paljon.”

Professor David Crabb

Optometry and Visual Science, School of Health Sciences, City University of London