OCUSWEEP Big Data kertoo kontrastinäöstä

14.11.2019

 

Näkö on tärkein aistimme jonka avulla selviämme jokapäiväisistä tehtävistämme.

Näön kirkkaus on tarpeen esineiden erottamiseksi niiden taustasta. Valot, varjot ja erilaiset sävyt on kyettävä havaitsemaan helposti. Tätä kutsutaan kontrastinäöksi.

OCUSWEEP Big Data sisältää merkittävän määrän mittaustuloksia ihmisten toiminnallisesta näöstä.

OCUSWEEP:in kontrastiherkkyyttä koskevan tietokannan perusteella arvioimme että noin 50 000 suomalaista ei erota alla olevassa kuvassa olevaa hirveä (oikealla viiteenä OCUSWEEP-testikuvio 5% kontrastilla).

Toisaalta, arviolta yli miljoonalla suomalaisella on vaikeuksia erottaa hirvi alla olevassa kuvassa (oikealla viitteenä OCUSWEEP-testikuvio 2% kontrastilla).

Alabaman yliopistossa Yhdysvalloissa tehdyt tutkimukset osoittavat liikenneonnettomuuksien riskin lisääntyneen kahdeksankertaiseksi, jos kontrastinäkö on huomattavasti heikentynyt.

OCUSWEEP-tietokannan ja testitulosten perusteella lähes 15%:lla yli 60-vuotiaista suomalaisista on lisääntynyt liikenneonnettomuuksien riski heikentyneen kontrastinäön johdosta.

Täydellinen näkö ei ole vain tarkka. Se on myös kirkas, laaja ja nopea.