EGRET & EGRET+ konferenssi Suomessa oli suuri menestys

16.09.2019

 

OCUSWEEP isännöi tärkeää EGRET-tutkijoiden konferenssia 9.-13. syyskuuta 2019 Turussa.

Yksi EGRET (the European Glaucoma Research Training) -ohjelmien tutkimusaiheista on selvittää glaukoomaan sairastuneiden kuljettajien toiminnallista näkökykyä liikenteessä.

Ihmiset eivät usein ole tietoisia näkökykyynsä liittyvistä ongelmista, koska aivoilla on taipumus täyttää puuttuvat aukot näkökentässä. Toisin sanoen, ihmiset eivät aina edes ymmärrä mitä he eivät näe. Siksi on tärkeää mitata toiminnallista näkökykyä. Tämä on kriittistä, etenkin silloin kun henkilöllä on riski sairastua silmäsairauteen tai hänellä on jo diagnosoitu silmäsairaus.

Toiminnallisen näön säännölliset tutkimukset mahdollistavat näkökyvyn poikkeamien havaitsemisen jo varhaisessa vaiheessa. Henkilön toiminnallinen näkökyky voidaan arvioida OCUSWEEP-menetelmällä myös silmäsairauksien (esim. glaukooma) yhteydessä. On aina ensiarvoisen tärkeää tutkia potilaan toiminnallinen näkökyky mahdollisimman perusteellisesti esimerkiksi sen arvioimiseksi, onko potilaan vielä turvallista ajaa autoa.

EGRET

EGRET-ohjelmien tavoitteena on opettaa nuorille tutkijoille kuinka hankkia uutta kvantitatiivista tietoa glaukoomasta ja ihmisten visuaalisen järjestelmän ikääntymisestä, sekä soveltaa uutta tietoa innovoinnin lisäämiseksi glaukooman hoidossa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. EGRET-ohjelmat keskittyvät glaukooman syiden tutkimiseen, oireiden aikaisempaan havaitsemiseen ja sairauden entistä parempaan hoitoon. Nämä tutkimus- ja koulutusohjelmat ovat saaneet rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.

Glaukooma

Glaukooma on yleisin ikään liittyvä neurodegeneratiivinen silmäsairaus länsimaisessa yhteiskunnassa ja yksi neljästä suurimmasta sokeutta aiheuttavasta silmäsairaudesta. Glaukooma on salakavala sairaus, joka – hoitamatta tai havaittaessa liian myöhään – johtaa väistämättä sokeuteen, mikä puolestaan johtaa yksilön elämänlaadun huomattavaan heikkenemiseen ja aiheuttaa merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Euroopan unionissa glaukoomaa on noin 6 miljoonalla ihmisellä. He kaikki tarvitsevat jatkuvaa hoitoa, mikä on suuri taakka terveydenhuoltojärjestelmälle. Lisäksi nykyinen hoito, jolla pyritään alentamaan silmänpainetta, voi hidastaa sairauden etenemistä, mutta ei pysäytä prosessia. Noin 15% glaukoomapotilaista tulee silti sokeiksi.

Uusia tutkimustuloksia

Perinteisen näkemyksen mukaan glaukooma on silmäsairaus, jossa kohonnut silmänpaine vaurioittaa verkkokalvon hermosoluja mekaanisesti, johtaen aluksi näkökentän menetykseen ja lopulta sokeuteen. Viimeaikaiset näkemykset ovat kuitenkin osoittaneet, että tämä klassinen näkemys on aivan liian yksinkertaistettu. Sen sijaan, että glaukooma olisi vain silmään rajoittuva sairaus, glaukoomaa aiheuttaa sekä silmänsisäinen paine että kallonsisäinen paine joka vahingoittaa sekä silmien että aivojen hermokudosta. Glaukoomaan on tutkittu liittyvän jopa 65 geeniä, joilla on hyvinkin erilaisia sairauteen liittyviä funktioita. Silmiinpistäviä yhteneväisyyksiä on löydetty myös kahdesta muusta suuresta neurodegeneratiivisesta häiriöstä, Alzheimerin ja Parkinsonin taudeista. Glaukooma on siis huomattavasti monimutkaisempi sairaus kuin aiemmin on oletettu.

Ihmisen toiminnallinen näkökyky voi heikentyä silmä- tai aivosairauden seurauksena. Emme näe vain silmillämme, vaan myös aivoilla on hyvinkin merkittävä tehtävä näkemisen suhteen. OCUSWEEP-menetelmällä ihmisen neurovisuaalisen järjestelmän merkitykselliset osa-alueet voidaan mitata tarkasti ja luotettavasti. Testitulokset potilaan henkilökohtaisella näköterveyden tilillä muodostavat perustason, jota voidaan jatkossa seurata ja verrata uusien testien tuloksiin. Tällä tavalla varhaiset merkit näkökyvyn heikentymisestä voidaan yleensä havaita ajoissa.