HYÖDYT LIIKETOIMINNALLE

 

TOIMINNALLISEN NÄÖN TUTKIMUS YHDISTETTYNÄ AINUTLAATUISEEN ASIAKASKOKEMUKSEEN TUOTTAA ASIAKASTYYTYVÄISYYTTÄ JA -USKOLLISUUTTA, JOTKA PUOLESTAAN JOHTAVAT KASVAVAAN JA KESTÄVÄÄN LIIKETOIMINTAAN

Toiminnallisen näön tutkimus tuo paljon lisäarvoa asiakaskokemukseen myymälässä. OCUSWEEP mittaa ihmisten näköjärjestelmää uusilla ulottuvuuksilla – silmien toiminnasta aivojen kykyyn prosessoida visuaalista tietoa. Se täydentää perinteistä näöntutkimusta, jossa mitataan ensisijaisesti vain silmien rakennetta. OCUSWEEP mittaa sitä, miten ihmiset oikeasti näkevät maailman!

 

 

OCUSWEEP auttaa yritystäsi lisäämään asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta. Kattavat testiraportit ohjaavat asiakkaasi aivan uudelle tasolle näkökyvyn tärkeiden ominaisuuksien ymmärtämisessä – ja toistuvat näkötestit OCUSWEEP:in avulla osoittavat asiakkaasi näkökyvyn muutokset matkan varrella.

OCUSWEEP-menetelmä ja siihen kuuluvat täysin uudet lisäarvoa tuottavat palvelut auttavat kehittämään yrityksesi imagoa uudenaikaisessa näkökyvyn tutkimuksessa ja pystyt palvelemaan asiakkaitasi ainutlaatuisella tavalla. Nopeiden testien avulla pystyt myös löytämään tehokkaammin ne asiakkaat, jotka oikeasti hyötyvät alan ammattilaisen avusta ja asiantuntemuksesta.

Monien eri tutkimusten mukaan ihmiset ovat erittäin kiinnostuneita toiminnallisesta näkökyvystään ja OCUSWEEP:in tarjoamista uusista näön tarkastukseen liittyvistä ulottuvuuksista. Asiakkaiden toiminnallisen näön tutkiminen ja tarkastus tekee yrityksesi palvelusta entistä dynaamisemman ja henkilökohtaisemman, joten pystyt helposti mukauttamaan palvelusi vastaamaan kunkin yksilön tarpeita.

 

 


OCUSWEEP - THE NEW WAY TO SEE SEEING