TOIMINNALLINEN NÄKÖ

 

Perinteiset näöntarkastukset tarjoavat vain pienen määrän tietoa ihmisten varsinaisesta toiminnallisesta näöstä. Näön tarkkuuden perinteisen mittaamisen lisäksi ihmiset haluavat myös tietää kuinka laaja, selkeä ja nopea heidän näkökykynsä on, ymmärtääkseen oikeasti oman toiminnallisuutensa ja sen rajoitteet. Kaikilla em. tekijöillä on suuri vaikutus siihen, miten ihmiset havaitsevat ympäristönsä ja kykenevät toimimaan aktiivisesti ja tehokkaasti päivittäisissä askareissaan.

 

NÄÖN TARKKUUS

Näöntarkkuutta tarvitaan erilaisten kohteiden tunnistamiseen ja sitä mitataan kauko-, pääte- sekä lähinäkötesteillä. Testin tulokset kertovat ovatko asiakkaasi nykyiset silmälasit sopivat näkemään kohteita eri etäisyyksiltä, tai tarvitaanko laseja ylipäätään.

 

NÄÖN KIRKKAUS

Näön kirkkaus kertoo miten hyvin kohde erottuu taustastaan eli miten hyvin asiakkaasi pystyy havaitsemaan valot, varjot ja erilaiset sävyt. Tätä kutsutaan kontrastinäöksi. Puutteet kontrastinäössä voivat johtaa moninaisiin ongelmiin arkielämässä. Voi olla vaikeaa erottaa esineiden muotoa, esimerkiksi portaikossa liikkuminen voi olla haastavaa, tai vastaavasti laskettelurinteessä rinteiden muodot saattavat olla epäselviä. Hämärä ja huono sää vähentää sävyeroja entisestään.

 

NÄÖN NOPEUS

Näön nopeus tarkoittaa onko silmiesi, aivojesi ja käsiesi yhteistoiminta nopeaa sekä mikä on aivojesi käsittelynopeus visuaalisille havainnoille. Tätä kutsutaan näköön perustuvaksi reaktioajaksi. Näkökyky ei ole tehokas, jos havaintoihin kuluu liikaa aikaa. Tämä saattaa olla kohtalokasta vaikkapa liikenteessä. Myös monessa urheilulajissa reaktionopeus on erittäin tärkeää.

 

NÄÖN LAAJUUS

Laaja ja tasainen näkökenttä on tärkeä täyden toiminnallisuuden ja elämämme laadun kannalta. Ihmiset tarkkailevat jatkuvasti ympäristöään näkökentän, terävän näköalueen ja silmien liikkeiden avulla tunnistaakseen kohteita ja tehdäkseen päätöksiä näkökyvynsä avulla. Tämä joukkuepeli luo ihmisen havaintokentän.

Ihmisen silmät ovat syntyneet jatkuvaan liikkeeseen. Silmämme liikkuvat useita kertoja sekunnissa. Näkökykyymme perustuvat käsitykset eivät aina kuitenkaan rajoitu pelkästään juuri sinne minne katsomme – toisin sanoen ns. terävään näkökenttäämme. Aivomme siis vastaanottavat tietoa koko näkökentän alueelta suunnittellen jatkuvasti seuraavia liikkeitä.