Ocusweep – Lääketieteellinen hyöty

Tehokas ja helposti saatavilla oleva toiminnallisen näön seulonta on olennaista silmäsairauksien aikaisen havaitsemisen ja hoitoonohjauksen kannalta. Tämä on erityisen tärkeää yli 40-vuotiaille, joilla voi olla piilevä silmäsairaus, josta he eivät tiedä – varsinkin jos on olemassa riskitekijöitä suvussa. Näön toimintakyky voi heiketä silmäsairauksien, ja myös aivosairauksien vuoksi – näkeminenhän on aivotoimintaa. Jäljellä olevan näön toimintakyvyn mittaaminen ja sen heikkenemisen nopeus ovat olennaisia tietoja kun arvioidaan vaikkapa henkilön selviytymistä työstään tai kyvystä ajaa autoa myös vanhemmalla iällä. Yhteiskunnalle on myös tärkeää pystyä mittaamaan kuinka paljon eri silmäsairauksien hoidoilla voidaan parantaa visuaalista toimintakykyä. Mittaamisen tuloksena tehokkaisiin hoitomuotoihin voidaan ohjata yhteiskunnan resursseja. Tällaista mittaamista ei kuitenkaan nykyään tehdä kuin poikkeustapauksissa.

Ocusweep-laitteen ja sen verkkopalvelun avulla näön toimintakykyä voidaan mitata yhdellä, edullisella laitteella. Sairauksien seurannassa spesialisti voi ottaa hoitovastuun silmäyksikössään mutta potilas voi käydä näkömittauksissa vaikkapa lähimmällä optikolla tai perusterveydenhuollossa. Silmäsairauksien hoitoon voidaan päästä myös varhaisemmassa vaiheessa, jos henkilö käy Ocusweep näköterveystutkimuksessa jo ennen kuin mitään itse havaittuja näköongelmia on – etenkin jos hänellä on sairauksien riskitekijöitä. Omat mittaustulokset Ocusweep näköterveystilillä toimivat henkilökohtaisina perusarvoina, joihin myöhemmin voidaan verrata mittaustuloksia ja siten huomata jo sairauden alkuvaiheen aiheuttama heikkeneminen.

Näkökenttätutkimuksen lisäksi Ocusweep-laitteella voidaan mitata myös näöntarkkuus, kontrastinäkö ja reaktioaika. Mittaustulos on objektiivinen ja riippumaton tutkijasta. Tulokseen liitetty ainutlaatuinen luotettavuusindeksi kertoo sujuiko testaus luotettavasti. Kontrastinäön mittaamisella voidaan havaita sellaisia silmäsairauden aiheuttamia näköongelmia, jotka eivät tavallisessa tutkimuksessa tule esiin.

Patentoidulla visuaalisella reaktioaikatestillä koko näköjärjestelmän toiminnasta saadaan hyvä kuva. Testistä saatava näön havaintonopeus on hyödyllinen mittari esim. pohdittaessa vanhenevien autoilijoiden ajokykyä. Ocusweepin laaja-alaisella näön toimintakyvyn mittaamisella saadaan tietoa myös henkilön sopivuudesta erityyppisiin työtehtäviin tai erityisiä visuaalisia kyvykkyyksiä vaativiin urheilusuorituksiin.