OCUSWEEP-TARINA & MENETELMÄN LÄÄKETIETEELLISET HYÖDYT

 

OCUSWEEP tuo uusia innovatiivisia menetelmiä näköterveyden tutkimiseksi ja samalla kannustaa ihmisiä ymmärtämään paremmin oman todellisen näkökykynsä.

 

Näkötestitaulu tuo mieleen muistot alakouluajoilta. Monet ovat myös saattaneet koettaa arvailla silmälasireseptinsä lukuisten lukuarvojen merkitystä, siinä kuitenkaan onnistumatta.

Näöntutkimuksen yksiulotteisuus alkoi ajan myötä vaivata silmälääkäriä ja lääketieteen tohtoria Markku Leinosta. Hän oli kiinnostunut toiminnallisesta näkökyvystä työskennellessään näkövammaisten lasten ja aikuisten parissa. Samaan aikaan, kun silmälääkärit keskittyivät hoitamaan silmäsairauksia ja optikot jatkoivat näöntutkimuksia perinteisin menetelmin, Leinonen alkoi pohtia näkökyvyn merkitystä ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Miksi asiaa ei oltu pohdittu aiemmin, vaikka näkökyvyn tiedettiin olevan yksi keskeisimpiä aivotoimintoja – aistivathan juuri silmät neljä viidestä aivoihin päätyvästä, ympäristöstä tekemistämme havainnosta? Normaalissa terveydenhuollossa ei ollut välineitä näön toimintakyvyn mittaamiseen.

Markku Leinonen käsitti, kuinka tärkeää olisi ymmärtää täsmällisesti silmän liikkeitä osana ihmisen visuaalista toimintakykyä. Visuaalinen toimintakyky kun on paljon enemmän kuin kirjaimet taululla – se kertoo myös kuinka hyvin pystymme liikkumaan, toimimaan ja lukemaan, sekä auttaa meitä jokapäiväisissä toiminnoissamme kotona, töissä ja koulussa – tai jopa pääsemään parempiin urheilusuorituksiin.

Riittävien työkalujen puuttuessa tohtori Leinonen päätti itse innovoida ja kehittää menetelmän, joka helpottaisi toiminnallisen näön nopeaa, mutta luotettavaa tutkimista.

 

 

Tästä pohdinnasta alkoi muodostua OCUSWEEP:in alkuperäinen idea. Nyt sen tuottama, hyvin monenlainen tieto silmän liikkeistä, näöntarkkuudesta, näkökentän laajuudesta ja reaktioajoista ovat jo avanneet monia mahdollisuuksia kokonaisvaltaisen terveydenhuollon alueella. Testit kerryttävät tutkimustuloksia, joita voidaan tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi aivovammojen ja dementian havaitsemiseen ja seurantaan, sekä kognitiivisten toimintojen tarkkailuun.

Tehokas ja tulevaisuudessa helposti saatavilla oleva toiminnallisen näön seulonta on olennaista silmäsairauksien aikaisen havaitsemisen ja hoitoonohjauksen kannalta. Tämä on erityisen tärkeää etenkin yli 40-vuotiaille, joilla voi olla piilevä silmäsairaus, josta he eivät edes tiedä – varsinkin jos suvussa on olemassa riskitekijöitä. Näön toimintakyky voi heiketä silmäsairauksien, ja myös aivosairauksien vuoksi – näkeminenhän on aivotoimintaa.

Ihmisen toiminnallinen näkökyky voi siis heikentyä esim. silmä- tai aivosairauden seurauksena. Ihmiset eivät näe vain silmillään, vaan myös aivoillaan. OCUSWEEP-menetelmän avulla potilaiden toiminnallinen näkökyky voidaan mitata yhdellä tarkalla ja luotettavalla laitteella. Testitulokset potilaan henkilökohtaisella näkökykytilillä luovat perustason, jota voidaan jatkossa seurata ja verrata uusien testien tuloksiin. Tällä tavalla varhaiset merkit näkökyvyn heikentymisestä voidaan yleensä havaita ajoissa.

 

 

OCUSWEEP on suomalainen lääkintälaiteyritys, joka kehittää ja markkinoi uusia ja innovatiivisia ratkaisuja ihmisen neuro-visuaalisen järjestelmän tutkimiseen. OCUSWEEP on omistautunut älykkäiden tapojen löytämiseen ihmisten näkökyvyn ja näön terveyden tutkimuksessa. OCUSWEEP kannustaa ihmisiä ymmärtämään paremmin oman todellisen näkökykynsä.

OCUSWEEP-järjestelmä arvioi ihmisen näköjärjestelmän toimintaa, mukaan lukien silmien liikkeiden tehokkuutta. Se yhdistää useiden erillisten mittauslaitteiden toiminnallisuuden yhdeksi laitteeksi, joka on asiakasystävällinen ja helppo käyttää. Järjestelmä on varustettu ainutlaatuisilla ja patentoiduilla mittausalgoritmeilla, jotka takaavat testien luotettavuuden.

 


OCUSWEEP - THE NEW WAY TO SEE SEEING