Suomalainen silmälääkäri Markku Leinonen tuskastui puutteellisiin työkaluihin ja kehitti toiminnallista näköä tutkivan Ocusweepin

17.12.2018

Toiminnallisen näön tutkiminen kertoo henkilön reaktioajasta, kontrastinäöstä ja näkökentän laajuudesta – yhdessä näöntarkkuuden kanssa nämä kertovat henkilön näkökyvystä monipuolisesti. Tähän asti toiminnallisen näön tutkimiseen ei ole ollut sopivia työkaluja. Kuntoutussilmälääkäri Markku Leinonen tuskastui vuosien varrella työssään puutteellisiin työkaluihin ja lähti kehittelemään ratkaisuksi menetelmää, jolla olisi helppo ja nopea tutkia toiminnallista näköä.

 

Markku Leinosella on pitkä työhistoria silmälääkärinä. Hän on työskennellyt vuosia Turun yliopistollisessa keskussairaalassa silmäklinikan kuntoutuslääkärinä. Työssään hän on kohdannut ihmisiä, joiden kohdalla ei ole tiedetty onko heidän näkökykynsä normaali. Puutteelliset työkalut niin jokapäiväisessä työssä kuin tulevien lääkäreiden opetuksessa saivat Leinosen pohtimaan ratkaisua ongelmaan.

 

– Toimin kahdeksan vuotta kliinisenä opettajana tulevien lääkäreiden silmätautien kurssilla, jolloin havahduin siihen, ettei esimerkiksi terveyskeskuksissa ole mitään kunnollisia laitteita henkilön ajonäkökyvyn arvioimiseen. Mietin, että pitää kehittää sellainen, Ocusweep-menetelmän kehittäjä silmälääkäri Markku Leinonen kertoo.

 

Leinonen tapaa työssään erilaisia potilaita vauvoista vanhuksiin, minkä vuoksi kehitettävä ratkaisu tuli olla mahdollisimman yksinkertainen ja toimintavarma.

 

– Kehitin ensin Peristicks-nimisen laitteen, joka oli kaikessa yksinkertaisuudessaan kaksi sauvaa, johon manuaalisesti sytytettiin ja sammutettiin valoja. Menin kehittämäni laitteen kanssa yliopiston innovaatioasiamiehen puheille, jonka jälkeen jatkoimme liikeidean kehitystä yrityskasvattamossa, Leinonen selventää.

 

Kehitystyön tuloksena syntyi toimintavarma ja helppokäyttöinen menetelmä, jonka patentoidut mittausalgoritmit takaavat tutkimuksen luotettavuuden vaihtelevista tutkimusolosuhteista huolimatta.

 

– Olemme kehittäneet ainutlaatuiset mittausalgoritmit, jotka takaavat luotettavan mittaustuloksen. Järjestelmä ottaa automaattisesti huomioon huoneen valaistuksen ja varmistaa oikean mittausetäisyyden. Riittävän varman tuloksen varmistamiseksi, järjestelmä mittaa näkökyvyn tarvittaessa useampaan kertaan, Ocusweepiä markkinoivan Ocuspecton toimitusjohtaja Tapio Mäntysalo kertoo.

 

Innovaatio toi toiminnallisen näöntutkimuksen myös optikkoliikkeisiin

 

Ocusweepin kehittäminen toi puuttuvan palan näkökyvyn tutkimiseen – menetelmä mittaa henkilön toiminnallista näköä, eli sitä mikä on henkilön näön todellinen toimintakyky. Perinteinen näöntarkkuutta mittaava menetelmä on jättänyt monta näkökykyyn liittyvää ominaisuutta mittaamatta.

 

Ocusweep-menetelmän helppokäyttöisyys ja sen tarjoama selkeä näköraportti ovat mahdollistaneet mittaamisen myös optikkoliikkeissä. Optikko voi perinteisen näöntarkastuksen yhteydessä tutkia samalla myös henkilön toiminnallisen näön. Mikäli näköraportissa on poikkeamia, optikko tekee tarvittaessa lisätestejä ja ohjaa henkilön jatkotutkimuksiin silmälääkärille.

 

– Meillä on paljon kliinistä tutkimusta siitä, mitkä ovat niin sanotun normaalin toiminnallisen näön raja-arvot. Optikon on helppo ohjata asiakas eteenpäin silmälääkärille, mikäli näkökyvyssä huomataan poikkeamia, Leinonen kertoo.

 

Maltillisissa toiminnallisen näön puutoksissa optikko voi myös antaa käytännön ohjeita siihen, mitä heikentyneen näön vuoksi arkisissa tilanteissa on syytä ottaa huomioon.

 

– Vain hiemankin heikentynyt näkökyky on hyvä tiedostaa. Optikko voi tarjota myös ihan käytännön neuvoja, mitä heikentyneen näkökyvyn vuoksi tulee ottaa huomioon arkisissa tilanteissa. Esimerkiksi jos henkilön näkökentässä on puutteita vasemmalla puolella, täytyy henkilön muistaa liikenteessä kääntää pää aina kunnolla vasemmalle, jottei näkökentän puutteet vaaranna turvallisuutta, Leinonen täsmentää.

 

Jo yli 20 000 suomalaista on tutkituttanut toiminnallisen näön – Ocusweep vahvistaa optikkoliikkeiden asiantuntemusta ja liiketoimintaa

 

Toiminnallista näköä pääsee nykyisin helposti testaamaan Ocusweep-menetelmän avulla monissa optikkoliikkeissä. Laitteita löytyy jo yli 90 kokonaisvaltaisempaa näönhuoltoa tarjoavasta optikkoliikkeestä. Suomalainen innovaatio on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisissä optikkoliikeketjuissa.

 

– Ocusweep lisää optikkoliikkeen palvelutarjontaa merkittävästi. Optikolle tutkimus tuo tärkeän työkalun ammattitaidon vahvistamiseen ja asiakkaan kattavaan palveluun. Optikkoliikkeissä uusi tutkimus onkin otettu mielenkiinnolla vastaan. Haluavathan optikot olla näkemisen asiantuntijoita, Mäntysalo kehuu.