OCUSWEEP-TESTIVALIKOIMA

 

OCUSWEEP-testit auttavat asiakkaitasi ymmärtämään, kuinka heidän näkökykynsä toimii päivittäisissä tilanteissa; kuinka he havaitsevat ympäristössä tapahtuvia asioita, kuinka selkeä heidän näkönsä on ja kuinka nopeasti he pystyvät reagoimaan nopeatempoisiin ja/tai äkillisiin tilanteisiin, esim. liikenteessä, työskennellessä tai urheilun aikana. Tätä kutsutaan toiminnalliseksi näkökyvyksi. Testit ovat tärkeitä, koska toiminnallisen näkökyvyn negatiiviset muutokset voivat myös viitata piilevään, mutta hoidettavaan silmäsairauteen.

OCUSWEEP-menetelmän avulla saadaan tietoa koko näköjärjestelmän toiminnasta – silmien kyvystä nähdä, aivojen tehokkuuteen käsitellä visuaalista tietoa – sekä silmien liikkeiden tarkkuudesta. Täysimittainen OCUSWEEP-tutkimus auttaa asiakkaitasi ymmärtämään heidän oman näkökykynsä nykytilan, sekä mahdolliset rajoitteet.

 


NÄÖN TARKKUUS

Näöntarkkuutta mitataan kaukonäkö-, päätenäkö- ja lähinäkötesteillä.
Näöntarkkuus on perinteinen lasien tarpeen mittari. Testi antaa nopeasti tietoa siitä ovatko nykyiset lasit sopivat, tai tarvitaanko (uusia) laseja.

Näöntarkkuuden mittauksella varmistetaan, että kapea polku silmän takaosaan on riittävän selkeä ja että pieni näön terävyysalue eli fovea toimii kunnolla.


KONTRASTINÄKÖ

Kontrastinäön mittaaminen kertoo kuinka kirkkaasti näet – miten valot, varjot ja erilaiset sävyt erottuvat. Heikko kontrastinäkö sumentaa näkökenttää ja vaikeuttaa kohteiden erottamista ja tunnistamista, varsinkin huonolla säällä ja hämärässä.

Kontrastinäön mittaus paljastaa silmän rakenteiden kyvyn havaita kirkkauden eroja. Tämä on tarpeen esimerkiksi kasvojentunnistuksessa ja kyvyssä nähdä huonoissa näköolosuhteissa. Silmäsairaudet, kuten kaihi, glaukooma tai diabetes, voivat vaarantaa kontrastinäkökyvyn, silloinkin kun itse näön tarkkuus on hyvä.


NÄKÖKENTTÄ

Näkökenttätutkimusta käytetään mittaamaan kuinka silmät, silmänpohja, näköhermo ja aivot havaitsevat näkökentän eri alueet. Näkökenttää tarvitaan täysin toimivan näkökyvyn takaamiseksi. Näkökentän viat voivat johtua silmän takaosan sairauksista, glaukoomasta tai esim. aivokasvaimesta. Jos näkökentässä havaitaan puutteita, suositellaan aina jatkotutkimuksia.

Näkökentän eheys ja laajuus on erittäin tärkeitä muun muassa liikenteessä. Ihminen harvoin itse ymmärtää mitä ei näe, koska aivot pyrkivät paikkaamaan näkökentän puuttuvia osia. Esimerkiksi liikenteessä näkökentän puutteet voivat olla kohtalokkaita. Hyvä ja tasainen näkökenttä on erittäin oleellinen osa koko näön toimintakykyä.

 


REAKTIOAIKA

Näkökykyyn perustuva reaktioaika kuvastaa silmien, aivojen ja lihasten koordinaation nopeutta. Käytännössä, kun ihminen näkee ärsykkeen, signaali kulkee silmistä optista hermoa pitkin aivoihin. Tämän jälkeen viesti lähetetään aivojen toiselle osiolle, joka puolestaan hallitsee lihaksia. Tämän jälkeen aivot lähettävät uuden signaalin hermoja pitkin lihaksille ja käskee niitä toimimaan ohjeiden mukaisesti.

Tätä kutsutaan näkökykyyn perustuvaksi reaktioajaksi. Jos em. signaalit käsitellään nopeasti, näkökyvyn toiminnallisuus on tehokasta, ja päinvastoin. Pitkittynyt reaktioaika johtaa heikentyneeseen näkökykyyn. Näkökykyyn perustuva reaktioaika vaikuttaa ihmisten turvalliseen toimintaan elämässä, esim. liikenteessä.

 


REAKTIOAIKAKENTTÄ

Reaktioaikakenttätesti tutkii koko näköjärjestelmän toimintaa. Hyvä tulos tässä testissä edellyttää normaalia näkökenttää, hyvää tarkkaavaisuutta, sekä silmänliikkeiden hallintaa ja nopeaa havaintojen käsittelyä. Tämä testi on erinomainen valinta, kun esim. tarvitaan yleiskuva ihmisen koko visuaalisen järjestelmän toiminnasta.

Tällä testillä voidaan arvioida kykyä reagoida äkillisiin tapahtumiin näkökentän reunoilla, esim. liikenteessä. Se tarjoaa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden urheilijoiden suoritusten ja kuntoutuksen seurantaan.

 

 

 


TIETO SIITÄ MITEN NÄET ON AINA SAATAVILLASI