Toiminnallisen näön tärkeydelle on vahva ja laaja tieteellinen tuki

18.05.2018

 

“Näköaistimme avulla pystymme nopeasti tekemään tarkkoja havaintoja ympäriltämme ja toimimaan sen pohjalta – niin liikenteessä, työssä kuin arkielämässäkin. Tätä kutsutaan toiminnalliseksi näöksi, jonka ylläpitäminen – ja parantaminen – väestössä on silmäterveydenhuollon ammattilaisten päätavoite, johon päästään näköä uhkaavien sairauksien ennalta ehkäisyllä, mahdollisimman varhaisella diagnosoinnilla ja kustannustehokkaalla hoidolla.

Itse emme näkövikojamme useinkaan havaitse, koska aivomme ovat taitavia paikkaamaan viat – emme itse huomaa mitä meiltä jää näkemättä. Siksi toiminnallista näköä onkin tärkeää mitata. Etenkin jos henkilöllä on silmäsairauksien riskitekijöitä tai jo todettu sairaus, jolloin näköseurannan tulisi olla tarkempaa ja tapahtua silmälääkärin ohjeiden mukaan.”

Kai Kaarniranta

Silmätautiopin professori, ylilääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala

 

“Väestön ikääntyessä ikään liittyvät silmäsairaudet yleistyvät. Esimerkiksi glaukooma, silmänpohjan ikärappeuma ja diabeteksen silmämuutokset ovat tällaisia sairauksia, jotka hoitamattomana tai hoidon viivästyessä voivat heikentää henkilön näköön perustuvaa toimintakykyä jopa pysyvästi. Siksi sairausmuutosten varhainen diagnosointi usein vielä oireettomassa vaiheessa olisi tärkeää, samoin kuin todetun sairauden hyvä seuranta.

Silmälääkärillä on vastuu näiden sairauksien diagnosoimisesta ja hoidosta, mutta tautimuutosten seuranta onnistuu useissa tapauksessa myös etäseurantana edellyttäen seurantatutkimusten korkeaa laatua ja luotettavaa tiedonkulkua eri toimijoiden välillä.

Potilaiden etäseurannan avulla voidaan samalla vapauttaa resursseja uusien potilaiden tutkimiseen, jolloin hoitoonpääsy herkästi ruuhkautuvissa silmäyksiköissä ei pääsisi viivästymään, eikä yhdenkään potilaan näkö olisi tästä syystä uhattuna.”

Nina Hautala

Professori, ylilääkäri

Oulun yliopisto, PEDEGO-tutkimusyksikkö ja MRC Oulu

OYS silmätaudit 

 

“Maintaining one’s functional vision is the ultimate goal of vision health care.

Understanding functional vision is particularly important as many eye diseases are hidden and people don’t realize that they have a problem as the brain will typically compensate early vision losses.

I am convinced that information about the functionality of vision will be highly valued by the patient.”

David Crabb

Professor

Optometry and Visual Science, School of Health Sciences, City, University of London